O nás

Nadační fond vznikl v souvislosti s neustále se zvyšujícím počtem opuštěných, hladem a nemocemi strádajících koček, dysfunkcí státní správy, která místo budování útulků řeší tuto problematiku represí a také v praxi těžko vymahatelným postihem osob, které kočky týrají.

NF byl registrován 18. ledna 2023. NF je celonárodní, nepolitická, nenáboženská a osvětová organizace usilující o pomoc kočkám a zvýšení etického vztahu lidí k nim.

Pomáháme zejména opuštěným kočkám

Pomáháme ale také lidem a spolkům

Nadační fond pomáhá lidem, útulkům, azylům i depozitům s financováním veterinární péče, zajištěním krmiva, steliva, potřeb pro útulky a také s rekonstrukcí budov, nebo voliér pro kočky.

Nadační fond poskytuje finanční příspěvky fyzickým i právnickým osobám, kočičím útulkům, karanténním stanicím, depozitům, azylům a neziskovým organizacím pečujícím o opuštěné, týrané a zraněné kočky, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu.

Kodex Práv koček

Preambule:

Vzhledem k tomu, že se současná, všudypřítomná kočka liší od své kolegyně, pravěké kočky miocenní, šavlozubé, jen menší hmotností a špičáčky.

Vzhledem k jejich historii, kdy kočky byly po celá staletí předmětem obdivu, inspirace, strachu a úcty, kdy byly uctívány jako bohyně, aby vzápětí, ve středověku, mohly být pronásledovány a upalovány na hranicích, jako čarodějnice.

Vzhledem k tomu, že toto záhadné, magické a přitom zdomácnělé stvořeníčko, se k „pánu tvorstva“ chová, jakoby ho jednou ignorovalo a podruhé zbožňovalo.

Vzhledem k eleganci a kráse pohybů, kožíšků a vůbec okouzlujícímu půvabu všech koček-věčných inspirací umělců.

Vzhledem k jejich stále rostoucí popularitě, jejich oblíbenosti jako nejideálnějších, nejozdobnějších a nejsnáze dosažitelných domácích mazlíčků.

Vzhledem k významu existence těchto tajuplných a překrásných zvířat, která si přes veškeré vlivy deformující civilizace, dokázala zachovat svou svobodomyslnost a nezávislost vůči člověku.

Vzhledem k těmto aspektům musíme kočky maximálně respektovat a chránit před utrpením a stresem.

Musíme zabránit tomu, aby tato nádherná zvířata byla trávena jako potkani, střílena jako škodná, týrána jako bezbranná hračka.

Práva koček: