1. Porozuměj problému a přijmi za něj spoluodpovědnost.

Pochop, že chov a zabíjení zvířat tak, jak jsou dnes všude ve světě praktikovány, jsou primárním zlem, které se odráží ve stavu planety stejně jako ve stavu kolektivního lidského vědomí. Uvědom si všechny důsledky svého spotřebitelského chování, jímž podporuješ takzvanou živočišnou výrobu. Dále se v tomto směru vzdělávej a vyhledávej informace, které tě povedou ke kořenům současného „sporu o zvířata“.

2. Poslouchej „hlas srdce“

Neboli přiznej si, že výsměch, tvrdošíjný odpor a neplodné filosofování o „masožravé přirozenosti člověka“ (racionalizace) není ničím jiným než pštrosí taktikou, snahou vyhnout se nepříjemnému poznání a vnitřní výzvě k etickému jednání. Z psychologického hlediska jde o obranné mechanismy, které tě mají odvést od konfrontace s tvým svědomím. Neboj se legitimního procítění hluboké vnitřní bolesti, jež vyvěrá ze soucitu k trpícím tvorům.

3. „Neber zvíře do úst“

Staň se vegetariánem – nekupuj a nejez maso a z něj zhotovené pokrmy. Je-li tento krok pro tebe příliš těžký, sniž svou spotřebu masných výrobků (včetně ryb) alespoň na nejnižší možnou míru. To samé platí o mléku a výrobcích z mléka – měj na paměti, že jeho „produkce“ je pro krávy a telata nepolevujícím traumatem, příčinou chorob a předčasnou bolestivou smrtí.

4. Nakupuj uvědoměle

Nedokážeš-li si živočišné výrobky zcela odepřít, zajímej se alespoň o jejich původ, tj. zda zabité zvíře prožilo svůj život v ekologickém chovu, nebo jej protrpělo ve velkokapacitním „koncentráku“. Co se týče vajec, snaž se opatřit si domácí od slepic „ze dvorku“. Při nákupu v supermarketu zvol vejce od slepic chovaných ekologicky (označení 0 na krabičce či platě), od slepic držených ve volném chovu s výběhem (1), nebo v hale na podestýlce (2). Klecová vejce (3) ignoruj. Mluv s prodavačkami, projevuj zájem o větší výběr zboží rostlinného původu.

5. Chceš-li zvířatům účinně pomáhat, vyhlas bojkot i na další zboží živočišného původu

– tj. takové zboží, za nímž se skrývá bolest, utrpení a frustrace konkrétních živých tvorů. Kožichy a kožešinové ozdoby, výrobky z kůže, kosmetika, saponáty, prostředky hygieny i některé léky – ve všech těchto případech zvažuj, zda se bez nich můžeš obejít, nebo je nahradit produkty vyrobenými z rostlin, přírodních materiálů či synteticky. Nečiň při tom násilí sám sobě, ale ani nehledej výmluvy.
Tipy na zboží produkované bez týrání zvířat najdeš na www.netestovanonazviratech.cz.

6. V rámci svých možností se ujímej toulavých či opuštěných zvířat, nebo se jim snaž vyhledat starostlivého majitele

Investuj do kastrací koček – nejde o žádné týrání, nýbrž o preventivní opatření, jímž se zabrání jejich přemnožení a případné brutální likvidaci. Případy týrání zvířat neváhej hlásit pověřeným orgánům, jimiž jsou veterinární správy, policie a obce (viz článek Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany).* Zapiš si číslo nejbližší KVS do mobilního telefonu. 

7. Podporuj činnost neziskových organizací na ochranu zvířat

Zvol si tu (ty), která nejlépe naplňuje tvou představu pomoci trpícím tvorům a nabídni jí příspěvek či spolupráci. Může jít o peněžní dar nebo sponzoring, šíření informačních materiálů (ideálními místy jsou knihovny, školy, čekárny v lékařských ordinacích…), výpomoc při pořádaných akcích, účast na demonstracích atd. Projevíš-li zájem o členství v některé z nich, budeš vítán. Nevzdávej ani podepisování petic.

8. Piš politikům

Žádej na politických stranách (s vědomím, že před volbami naslibují ledacos), aby téma ochrany zvířat začlenily do svého volebního programu. Obracej se s dotazy či požadavky na svého poslance v parlamentu a přiměj ho jednat s orgány majícími na starost péči o zvířata (MZe, ÚKOZ, SVS…). Pomáhej vytvořit „společenskou objednávku“ – dávej politikům znát, že ti utrpení zvířat není lhostejné, že ti jde o změnu statu quo. (K otázkám zvířat se nejvíc vyslovují Zelení.)

9. Využívej média

Internet, časopisy a televize poskytují mnoho prostoru zavádějícím i vyloženě lživým článkům a pořadům, v nich je zesměšňováno vegetariánství či lidé, kteří ho praktikují. „Odpoj se“ od davu. Požaduj seriozní debaty o problémech výživy založené na chovu zvířat, v nichž nebudou zamlčovány či banalizovány její negativní dopady na zvířata, člověka, krajinu i ekonomiku. Neboj se vyjádřit svůj názor.

10. „Mysli globálně, jednej lokálně“

Poukazuj na týrání a vraždění zvířat všemi dostupnými zákonnými prostředky. Jsi-li hudebník, publicista, výtvarník, oděvní návrhář či jakkoli činný jedinec, zahrň toto téma do své tvorby. (Pozor na kýčovitost a ideologičnost!). Jsi-li řidič, můžeš své auto polepit plakáty zachycujícími skrytou realitu světa. Když jdeš mezi lidi, vezmi si na sebe tričko se sugestivním motivem či nápisem. Zkrátka aktivně hledej způsoby, jak na utrpení zvířat upozornit.

 

👉 Nezapomeňte navštívit: Otevřioči.czOtevři oči je spolek usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace veganství.