Desatero

1. Porozuměj problému a přijmi za něj spoluodpovědnost. Pochop, že chov a zabíjení zvířat tak, jak jsou dnes všude ve světě praktikovány, jsou primárním zlem, které se odráží ve stavu planety stejně jako ve stavu kolektivního lidského vědomí. Uvědom si všechny důsledky svého spotřebitelského chování, jímž podporuješ takzvanou živočišnou výrobu. Dále se v tomto směru […]

Proč mají mít zvířata svá práva

„Vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v lidském srdci.“ Erich Fromm.V červenci roku 2012 došlo k události vskutku světového významu. Pokud je mi známo, žádné oslavy týkající se této události se nekonaly, ba ani v různých mediích, kromě několika vědeckých časopisů, jsem o ní nenašel sebemenší zmínku. Byla to konference předních světových vědců […]

O utrpení zvířat a nutnosti je chránit

Bývalý viceprezident Citibank Phillip Wollen hovoří o utrpení zvířat a nutnosti je chránitNádherná řeč Philipa Wollena, australského filantropa a bývalého viceprezidenta Citibank, ve které hovoří o utrpení zvířat ve velkochovech a na jatkách, stejně jako o rovnosti člověka a zvířat v kapacitě vnímat utrpení, by určitě neměla uniknout vaší pozornosti. Wollen v ní mimo jiné […]

Úvaha o důvodech těžkého života koček

V České republice platí zákon na ochranu zvířat už od roku 1992. Otázkou je, proč pro kočky nefunguje? Pes a kočka se stali nepostradatelnými souputníky člověka již v dávnověku, bylo to prospěšné všem stranám. Oba druhy se připojily k člověku z důvodu snazší obživy a člověk to akceptoval jejich užitečností. Pes pomáhal hlídat jeho obydlí […]